Ordenances

NomFitxer
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUESPDF
IMPOST DE BÉNS IMMOBLESPDF
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYSPDF
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRESPDF
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICAPDF
OM REGULADORA TINENÇA ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOSPDF
ORDENANÇA MUNICIPAL CIRCULACIÓPDF
ORDENANCESPDF
TAXA AIGUA POTABLEPDF
TAXA CLAVEGUERAMPDF
TAXA CEMENTERIPDF
TAXA EXAMENPDF
TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTSPDF
TAXA INSTAL·LACIÓ LLOCS BARRACESPDF
TAXA PISCINA MUNICIPALPDF
TAXA RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANSPDF
TAXA URBANÍSTIQUESPDF
TAXA ÚS COMÚ ESPECIAL DOMINI PÚBLIC LOCALPDF

Butlletí informatiu municipal

Telèfons d'interés

Ajuntament
96 573 05 09 / Fax: 96 573 26 04

Policia
606 43 18 18

G. Civil
966 48 01 04

C. Mèdic
965 739 117

Farmàcia
96 573 13 63

Col·legi
96 573 15 17

Plomer
626 48 24 37

Emergències
112

Ajuntament de Llíber

Plaça Major, 1
03729 
965 73 05 09
ayuntamiento@lliber.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram