Alcaldia

Foto Saluda 2014

Benvinguts a la web de l’Ajuntament de Llíber, des d’aquest portal pretenem donar una visió més ampla dels serveis que es presten en el municipi; intentem presentar de forma amena i detallada les excel•lències de la nostra terra, alhora que donarem a conèixer tot allò que es desenvolupe al nostre poble, tant a nivell d’informació municipal com d’atractius i activitats d’interès general.

L’Ajuntament de Llíber es troba compromès en la millora gradual dels serveis que presta, permetent l’accés a dades i a gestions, des de qualsevol lloc a través de les múltiples vies de comunicació que les noves tecnologies ens permeten, de forma còmoda i accessible.

Alcalde de Llíber, 

José Juan Reus Reus

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.