Notícies

SUBVENCIÓ MOBILIARI URBÀ

"El Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans, mitjançant Decret núm. 2022-3165, de data 29 de juliol de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Llíber 4 bancs, valorats en 2.000 euros, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries per al lliurament de mobiliari urbà, línia de subvenció […]

Llegir més
Programes d'incentius EXPLUS i EMPUJU

Programes d'incentius EXPLUS i EMPUJU que arriben al nostre municipi de la mà del Programa Europeu i Generalitat Valenciana.    

Llegir més
PAVIMENTACIÓN DE PARTE DEL CAMÍ MARNES

"Por Decreto del Sr. Presidente núm. 2022-2640 de fecha 28 de junio de 2022, se acordó conceder al Ayuntamiento de Llíber, dentro de la "CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS, AÑO 2022", una ayuda de 50.839,07 € para la obra […]

Llegir més
SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES ANUALITAT 2022

"Per Decret del Sr. Diputat d'ESPORTS, número 2254, de data 31 de maig de 2022, es va acordar concedir a l'Ajuntament de Llíber una subvenció de 291,24 euros, dins de la Convocatòria d'ajudes a Ajuntaments i *EATIM per a l'adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2022".

Llegir més
SUBVENCIÓN (PLAN +DEPORTE 2021)

La Excma. Diputación Provincial de Alicante, mediante acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 2021, acordó conceder al Ayuntamiento de Llíber una subvención de 41.829,33 € para la obra denominada "SALA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL  EN EL RECINTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LLÍBER", dentro de la Convocatoria de ayudas económicas a Ayuntamientos de la provincia […]

Llegir més

Butlletí informatiu municipal

Telèfons d'interés

Ajuntament
96 573 05 09 / Fax: 96 573 26 04

Policia
606 43 18 18

G. Civil
966 48 01 04

C. Mèdic
965 739 117

Farmàcia
96 573 13 63

Col·legi
96 573 15 17

Plomer
626 48 24 37

Emergències
112

Ajuntament de Llíber

Plaça Major, 1
03729 
965 73 05 09
ayuntamiento@lliber.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram