Inversions financerament sostenibles

05/11/2021

Per Decret núm. 4588-2020 del Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans de data 3 de desembre de 2020 es va resoldre la convocatòria de concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament de vehicles elèctrics purs o etiqueta zero adquirits per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, com a inversions financerament sostenibles , anualitat 2020, publicada la resolució de concessió en el BOP núm. 237 de data 14 de desembre de 2020, sent l'Ajuntament de Llíber beneficiari d'aquesta ajuda amb el subministrament d'un vehicle elèctric pur o etiqueta ambiental zero.

Butlletí informatiu municipal

Telèfons d'interés

Ajuntament
96 573 05 09 / Fax: 96 573 26 04

Policia
606 43 18 18

G. Civil
966 48 01 04

C. Mèdic
965 739 117

Farmàcia
96 573 13 63

Col·legi
96 573 15 17

Plomer
626 48 24 37

Emergències
112

Ajuntament de Llíber

Plaça Major, 1
03729 
965 73 05 09
ayuntamiento@lliber.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram